Participació d’Ajuntaments en la Gira Escena Erasmus 2019 (Activitats Culturals de la Diputació de València)

Participació d’Ajuntaments en la Gira Escena Erasmus 2019 (Activitats Culturals de la Diputació de València)

Dins de les activitats culturals que organitza la Diputació de València a través de l’Àrea de Cultura es troba la gira d’Escena Erasmus coneguda com «Les Europes Menudes». Els ajuntaments que vullguen ser part de la gira d’enguany ja poden presentar la sol·licitud.

Termini de presentació de sol·licituds de participació fins al 29 de març de 2019.

Tramitació electrònica a través de Carpeta Ajuntament

En el cas d’Escena Erasmus, la pròpia organització contactarà amb l’ajuntament per a establir quines necessitats d’espais són les adequades. Per altra banda es valorarà moltíssim la capacitat de l’ajuntament per poder allotjar el grup i les activitats paral·leles que puga oferir.

En cas de dubte contacteu amb l’organització d’Escena Erasmus: telèfon 622 72 03 64.

Les entitats locals interessades en acollir aquestes activitats a que remeten la seua sol·licitud de col·laboració a traves de https://www.sede.dival.es, carpeta d’Ajuntaments/altres tràmits.

Més informació en la web de Promoció Cultural

BOP divendres 15 de març de 2019 (ver anuncio)