Seus Europees Escena Erasmus

La Erasmus Europe on Scene Network (EUSCN) va ser creada amb la idea de convertir-se en una xarxa basada en el diàleg i en la investigació de les possibilitats creatives que ofereixen els estudiants erasmus que viuen i estudien a diverses ciutats europees.

Actualment els membres EUSCN són: Universitat de Catània i Universitat de Pàdua (Itàlia), Dramarasmus e.V. de Marburg (Alemanya), Akròama Teatre Estable d’Art Dramàtic de Càller (Sardenya, Itàlia), Universitat de Lodz (Polònia) i Escena Erasmus Universitat de València (València, Espanya) que és a més la seu europea de la xarxa EUSCN.

¿Qué es la ESCN?