La idea d’Escena Erasmus va nàixer de successives converses entre els membres de CRIT Companyia de Teatre i el catedràtic de la Universitat de València, Antoni Tordera.

Durant els últims anys la Universitat de València s’ha erigit com la segona institució acadèmica que més estudiants d’intercanvi rep a l’estat Espanyol. Pensem que la nostra universitat ha de seguir portant la iniciativa en la creació d’activitats que doten de continguts el fet de l’intercanvi.

Després d’haver mantingut reunions amb alguns coordinadors de departament, constatàrem que hi ha una forta demanda d’activitats culturals per part dels estudiants Erasmus, i en concret, d’activitats de teatre. La Universitat no té estudis reglats de teatre i els tallers organitzats per l’Aula de Teatre ja estan complets al mes d’octubre. Per tot això es va arribar a la conclusió que era oportú crear una estructura que permetera la formació teatral dels Erasmus a la Universitat, que possibilitara l’exhibició de les seues creacions i que, al capdavall, es convertira, com ja ho ha fet, en un dels símbols de l’intercanvi cultural a València promocionat per la Universitat de València.

Actualment, quan s’avança cap a un espai europeu de l’educació, trobem oportú que s’avance també cap a una Europa unida per experiències que tenen molt a veure amb l’educació. Experiències que haurien d’acompanyar la creació de qualsevol espai d’educació superior.

Es va considerar oportú, per tant, cercar de crear una xarxa europea d’universitats que possibilitaren l’intercanvi d’experiències teatrals participades fonamentalment per estudiants Erasmus. Perquè això també és Europa: actors de diversos països, representant un text en una llengua que no és la seua, i fent-lo davant d’un públic europeu.

Pensem que la Universitat de València és la millor candidata per actuar com a seu europea del projecte, com ja està fent-ho, i que aquest projecte ha de servir per millorar la imatge d’excel·lència internacional de la nostra institució.

Durant les primeres setmanes de vida del projecte es va traçar l’esquema de treball que ordenaria els passos de cada curs d’Escena Erasmus. En el seu moment es va decidir produir dues mostres-espectacle en cadascú dels quadrimestres del curs acadèmic i produir al final un gran espectacle que permetera la companyia bastir una gira a nivel autonòmic, estatal i fins i tot europea.

Les mostres finals de cada quadrimestre ens van servir per a posar en pràctica tots els coneixements adquirits i per a donar als alumnes la possibilitat directa de practicar i comprendre el teatre partint de petites produccions teatrals. Els estudiants, a més, han pogut així adquirir nocions bàsiques per a poder muntar un espectacle teatral (idea de l’espectacle, direcció, escenografia i vestuari, disseny de llums i so, producció, publicitat prèvia, etc.)

Des de la direcció del projecte s’ha considerat que les mostres de final de cada taller han d’obeir a l’esperit europeu d’Escena Erasmus i, per tant, s’ha decidit explorar des d’aquestes mostres la literatura dramàtica europea. Així doncs, en aquest curs, triàrem com a tema de les mostres, la literatura dramàtica alemanya de principis del segle XX representada pels autors Karl Valentin i Bertolt Brecht. Tot partint d’aquests principis hem produït els espectacles “Karl Cabaret” i “Bar Brecht” que es van representar a l’Auditori Muntaner del Col·legi Major “Lluís Vives” de la Universitat de València.

L’espectacle d’Escena Erasmus Europa o la nave de los locos és seleccionat en el concurs Las Huellas de la Barraca 2010 del Govern d’Espanya d’entre més de cent projectes presentats per universitats i escoles de teatre de l’Estat espanyol i Amèrica del Sud. La SECC va organitzar una gira per a la celebració del Xacobeu 2010 que ens va permetre de realitzar una gira per més de 30 localitats Castella i Lleó, Navarra, La Rioja i Galícia durant el mes de juliol de 2010. Aquest muntatge també va ser representat al Festival Medieval d’Elx (Alacant) dins de la programació oficial.

Escena Erasmus

    FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

    Tens experiència teatral? No

    Accepte les condicions d'inscripció descrites en les FAQs, les condicions d'us y la política de privadesa.