Què és Escena Erasmus?

Escena Erasmus és un projecte escènic europeu amb seu a la Universitat de València promogut pels vicerectorats de Cultura i Igualtat, d’Internacionalització i Cooperació i per la Fundació General de la Universitat de València, ideat i dirigit per CRIT Companyia de Teatre.

En Escena Erasmus participen fonamentalment estudiants europeus d’intercanvi, Erasmus. El projecte pretén aprofitar el potencial creatiu dels estudiants que passen un any en diferents ciutats europees, i fomentar la seua participació en la vida cultural d’aquestes ciutats. Escena Erasmus ofereix als estudiants tallers d’interpretació i formació teatral, i la creació i muntatge d’un espectacle final.

L’objectiu final del projecte Escena Erasmus és l’ampliació i consolidació de l’Erasmus Scene Network: una xarxa d’universitats europees que permeta la creació i intercanvi d’experiències culturals realitzades per grups d’estudiants Erasmus, juntament amb estudiants locals. Actualment Escena Erasmus ja es desenvolupa amb èxit a les universitats de Marburg (Alemanya), Padova (Itàlia), Càller (Itàlia).

Objectius Generals

Fomentar la cooperació europea en l’àmbit de la joventut, tot millorant el nivell de competència comunicativa i capacitats dels estudiants.

Implementar pràctiques innovadores conduents a aconseguir altes cotes de qualitat en els camps de l’ensenyament, la formació, l’aprenentatge no formal i el treball amb joves.

Objectius específics

Exportar Escena Erasmus a altres universitats europees i consolidar la Universitat de València com a seu principal d’aquesta xarxa, potenciant un intercanvi que facilite l’avanç cap a un espai europeu educatiu i comú.

Afavorir la veritable integració europea dotant al projecte d’un contingut cultural basat en les experiències teatrals creades pels joves europeus.